به گزارش اکوایران، تورم تولیدکننده یکی از شاخص‌های کلیدی در ادبیات اقتصادی است که به درصد تغییر قیمت کالاها در مبدا تولید و پیش از رسیدن به بازار مصرف را در هر بازه زمانی نسبت به گذشته می‌سنجد.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده ماهانه گروه صنعت در بهمن سال گذشته به بالای یک درصد رسیده و نسبت به دی‌ماه افزایش یافته است. این گروه از 23 بخش تشکیل شده است. از میان این بخش‌ها، بالاترین تورم تولید ماهانه مربوط به «تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» است. تورم این بخش به چهار درصد نزدیک شده و نسبت به دی‌ماه افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. در مقام دوم، «ساخت فلزات پایه» قرار گرفته که تورم تولید 3.5 درصدی را به نام خود ثبت کرده است.

در سوی دیگر این طیف، بخش‌های «ساخت وسایل نقلیه موتوری» و «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» قرار گرفته‌اند که کمترین تورم تولید ماهانه در بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.

030126

 بالانشین‌های تورمی در کارخانجات صنعتی

طبق گزارش تازه مرکز آمار، تورم تولیدکننده ماهانه کل گروه صنعت در بهمن 1402 به سطح 1.3 درصد رسیده است. این نرخ نسبت به دی‌ماه افزایش 0.2 واحد درصدی داشته است.

گروه صنعت 23 بخش دارد. از میان این بخش‌ها، تورم تولیدکننده ماهانه در 22 بخش مثبت و در یک بخش که مربوط به ساخت توتون و تنباکو است، صفر است. از میان این بخش‌ها، بالاترین نرخ مربوط به دو بخش «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»‌ بوده که 3.7 درصد برآورد شده است. این در حالی است که این رقم در دی‌ماه 3.6 واحد درصد کمتر بود.

در رتبه بعدی، بخش «ساخت فلزات پایه» قرار گرفته که تورم ماهانه تولید آن برابر با 3.5 درصد است. این بخش نیز نسبت به دی‌ماه با افزایش تورم روبه‌رو بود. باید توجه داشت که این تورم، تورم تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده. به عبارت دیگر، این تورم افزایش هزینه‌های تولید را نشان می‌دهد و به افزایش قیمتی اشاره دارد که قبل از ورود کالاها به بازار مصرف‌کنندگان رخ داده است. به جز دو بخشی که از آن‌ها نام برده شد، تورم تولیدکننده ماهانه در 7 بخش دیگر نیز بالای یک درصد بوده است.

در سوی دیگر این طیف، بخش «ساخت وسایل نقلیه موتوری‌، تریلر و نیم‌تریلر» قرار گرفته که تورم تولید ماهانه در آن طی بهمن‌ماه تنها 0.1 درصد بود. این نرخ نسبت به دی‌ماه کاهش 0.5 واحد درصدی را تجربه کرد.

تغییرات تورم تولید بهمن نسبت به دی در یک نگاه

به طور کلی، از میان 23 بخش گروه صنعت، تورم تولیدکننده ماهانه در 13 بخش در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه کاهش یافته است. این نرخ در سایر بخش‌ها افزایشی بوده و تنها در بخش «ساخت کاغذ و فرآورده‌های کاغذی»‌ بدون تغییر نسبت به دی‌ماه باقی مانده است.

شدیدترین اُفت در این شاخص 2 واحد درصد بوده که مربوط به «ساخت سایر مصنوعات» است. در مقابل، همانطور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، شدیدترین افزایش این نرخ 3.6 واحد درصد بوده که مربوط به «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» است.

030126