به گزارش اکوایران، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود متوسط قیمت کالاهای خوراکی را در خرداد سال جاری اعلام کرد. بر این اساس می‌توان تغییرات قیمت این کالاها را نسبت به اردیبهشت ماه و خردادماه سال گذشته سنجید.

بر این اساس بیشترین تورم ماهانه در میان کالاهای خوراکی به مربوط به «پرتقال» و «لیمو ترش» و کمترین تورم ماهانه مربوط به «کدو سبز» و «پیاز» بوده است.

از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه این کالاها نشان می‌دهد بیشترین تورم نقطه‌ای در میان کالاهای خوراکی برای «هلو» و «گوشت گوسفند» و کمترین تورم نقطه‌ای برای کالاهای «روغن نباتی جامد» و «روغن مایع» بوده است.

در این گزارش افزایش قیمت در کالاهای خوراکی در خرداد ماه بررسی شده و بیشترین میزان تورم ماهانه و نقطه‌ای در این کالاها را ارزیابی شده است.

030416

افزایش قیمت بیش از ۲۰ درصدی مرکبات در خردادماه

تورم ماهانه کالاهای خوراکی در خردادماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد میانگین قیمت کالاهای خوراکی در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت حدود ۴.۳ درصد رشد کرده است. این در حالی است که این افزایش در تمامی کالاهای خوراکی یکسان نبوده و برخی حتی تا بیش از ۳۰ درصد تورم ماهانه را در خرداد ماه تجربه کرده‌اند.

بر این اساس می‌توان گفت دو کالای خوراکی که بیشترین تورم ماهانه را در خردادماه تجربه کرده‌اند عبارتند از «پرتقال» و «لیمو ترش». تورم ماهانه «پرتقال» در خردادماه امسال ۳۲.۵ درصد و تورم ماهانه «لیمو ترش» در این ماه معادل ۲۱.۳ درصد بوده است. به عبارتی در این ماه مرکبات بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت را نسبت به اردیبهشت داشته‌اند.

از سوی دیگر دو محصول «کدو سبز» و «پیاز» کمترین تورم ماهانه را در خردادماه تجربه کرده‌اند. بر این اساس تورم ماهانه «کدو سبز» معادل منفی ۷.۲ درصد و تورم ماهانه «پیاز» در این ماه معادل منفی ۶.۳ درصد بوده است. به عبارتی این دو محصول در خرداد نسبت به اردیبهشت با کاهش قیمت مواجه بوده‌اند.

030416

کاهش قیمت روغن‌ها در خرداد ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲

تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در خردادماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد میانگین قیمت کالاهای خوراکی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته حدود ۲۵.۵ درصد رشد کرده است. این در حالی است که این افزایش در تمامی کالاهای خوراکی یکسان نبوده و تورم نقطه به نقطه در سه کالای اول تا بیش از ۷۰ درصد در خرداد ماه بوده است.

بر این اساس می‌توان گفت دو کالای خوراکی که بیشترین تورم نقطه به نقطه را در خردادماه تجربه کرده‌اند عبارتند از «هلو» و «گوشت گوسفند». تورم نقطه‌ای «هلو» در خردادماه امسال ۹۸.۱ درصد و تورم نقطه‌ای «گوشت گوسفند» در این ماه معادل ۷۲.۸ درصد بوده است. به عبارتی محصول هلو افزایش قیمت دو برابری نسبت به خرداد سال گذشته داشته است.

از سوی دیگر دو محصول «روغن نباتی جامد» و «روغن مایع» کمترین تورم نقطه به نقطه را در خردادماه تجربه کرده‌اند. بر این اساس تورم نقطه‌ای «روغن نباتی جامد» معادل منفی ۱۱.۴ درصد و تورم نقطه‌ای «روغن مایع» در این ماه معادل منفی ۹.۳ درصد بوده است. به عبارتی این دو محصول در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته با کاهش قیمت مواجه بوده‌اند.