ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی

ناکارایی سیاست‌های مالی و کسری بودجه در اقتصاد ایران به بخش‌های مختلف تسری پیداکرده است و مشکلات زیادی به وجود آورده و زمینه‌ساز تورم شده است. در این شرایط به نظر می‌رسد اصلاح ساختار بودجه شالوده دیگر اصلاحات اقتصادی است.

به عقیده مسعود نیلی اصلاح ساختارهای مالی موضوعی تدریجی است و به سازوکارهای اقتصاد سیاسی مرتبط است.  به نظر نیلی بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد یکی از راهکارهای حل مشکل ساختاری بودجه کشور است. پیشنهاد نیلی برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی حرکت به سمت سنجش پذیر کردن امور کشور و مطالبه کیفیت عملکرد وزارتخانه‌هاست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد