هفته گذشته جلسه بانک مرکزی اروپا (ECB) برگزار شد. به دلیل وقوع جنگ، تصمیم‌های متفاوتی در این جلسه گرفته شد. یکی از مسائلی که به دنبال این جلسه مورد بررسی قرار گرفته، انتظارات اعضای بانک مرکزی اروپا از رشد اقتصادی و رشد تورم حوزه یورو است.

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، به کمک نمودار، پیش‌بینی اعضای بانک مرکزی اروپا از رشد اقتصادی و سایر شاخص‌ها را بررسی کرده‌ است.