جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس که در ماه های گذشته به عنوان یکی از مخالفان اصلی طرح موسوم به صیانت، شناخته شد، در گفت و گو با اکوایران به سوالات ما در دو موضوع "افزایش تعرفه اینترنت" پرداخته است.

او می گوید: افزایش تعرفه اینترنت به همراه کاهش سرعت نارضایتی شدید مردم را به دنبال دارد و دولت اگر می خواست عقب ماندگی گذشته در تغییر نیافتن قیمت را جبران کند بهتر بود ابتدا کیفیت بالا می برد بعد دست به تغییر قیمت می زد.

به گفته این نماینده مجلس در وضعیت بد اقتصادی که مردم با آن روبرو هستند تغییر قیمت اینترنت نباید به گونه ای باشد که فشار بالایی به آنها وارد شود.

او وعده داده از ابزارهای نظارتی برای پاسخگو کردن وزارت ارتباطات در این تصمیم استفاده خواهد کرد.