اقتصاد ترکیه گام به گام در ورطه تورم بالا در حال غرق شدن است، آخرین خبر مخابره شده از همسایه غربی، تورم ۷۴ درصدی و رشد ۳۰ درصدی حداقل دستمزد است.