اما حالا عراق تلاش دارد به کمک عربستان سعودی و چند کشور دیگر، مسیر این وابستگی را تغییر دهد. امضای قرارداد اتصال شبکه برق با سعودی‌ها، نخستین قدم عراق در تغییر مسیر وابستگی بوده‌است.

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.