غلامرضا انصاری،  مشاور وزیرخارجه در دیپلماسی اقتصادی می گوید  ایران به دنبال ارتباط فعال با منطقه است و باید از فرصت احیای برجام برای نزدیکی بیشتر با این کشورها بهره ببرد.

همچنین انصاری در خصوص اروپا نیز معتقد است که نحوه حضور ما در منطقه و صحنه بین‌الملل و ادغام اقتصادی با روندهای اقتصادی جهان می‌تواند آثار تحریم‌ها را کمتر و توسعه اقتصاد کشور را امن‌تر کند.