اما پیش‌بینی ها می‌گویند که قرار است از این به بعد اسم تنها بندر اقیانوسی کشور بیشتر از این هم به گوشتان بخورد؛ حتی اگر همه چیز خوب پیش برود این بندر خاص می‌تواند سرنوشت بازرگانی از مسیر ایران را به کلی تغییر دهد و این موضوع روی مناسبات سیاسی ایران با جهان هم تاثیر بسیاری بگذارد. با عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار درباره افق پیش روی این منطقه و چالش‌هایی که در مسیر رسیدن به آنچه از آن انتظار می‌رود گفت‌و‌گو کرده‌ایم، گفت‌وگویی که بعد از دیدن آن احتمالا نگاهتان به این نقطه از ایران به کلی عوض خواهد شد.