اما این تنها اتفاق برای این شرکت هواپیمایی نبود.  امروز برخی از مشتریان، خریداران بلیط و اعضای باشگاه مشتریان ماهان پیامکی را دریافت کردند که خبر از حمله سایبری به این شرکت می‌داد. جزییات بیشتر را در اکوخبر ببینید.