برنامه شاخص

تداوم هجوم نقدینگی و سهامداران خرد به بازار سرمایه

تحلیل سیل ورود نقدینگی به بازار سرمایه موضوع اصلی این قسمت از برنامه «شاخص» است که با رویکردی کارشناسی به رشد چشمگیر معاملات به‌ویژه هجوم سرمایه‌های جدید و سهامداران خرد به بازار می‌پردازد.

پیامد ورود سهامداران جدید

حجم ورود نقدینگی از ابتدای امسال به بازار زیاد بوده و این روند ادامه دارد و همچنان سهام کوچک بورسی بیشتر در معرض توجه معامله گران است و در این مدت 84 درصد بازدهی برای بورس ثبت‌شده است.در ادامه این روند رو به رشد هفته گذشته هم 3.7 درصد بازدهی در بازار سرمایه ثبت شد و بیشتر سهام دارویی موردتوجه سهامداران قرار گرفت که گزارش ماهانه یکی از دلایل این افزایش بود و رتبه‌های بعدی به بیمه‌ها و انبوه‌سازان تعلق گرفت. در هفته گذشته در تمام ‌روزها سهامداران خرد فعال بودند و سهامداران حقوقی بیشتر فروشنده بوده‌اند. تعداد کدهای جدید صادرشده می‌تواند شاخص مناسبی از میزان عطش جریان تازه نقدینگی باشد. آمار 260 هزار کد جدید از ابتدای سال که رکورد جدیدی از استقبال تازه‌واردان است نشانگر همین موضوع است. همچنین در دوره شش‌ماهه اول سال 110 کد برای سرمایه‌گذاران خارجی بورس به ثبت رسیده و جمع خارجی‌های بورس به 1384 کد رسیده و اتفاق مهم دیگر هم افزایش سهم زنان سرمایه‌گذار است، به‌طوری‌که 40 درصد کدهای جدید مربوط به زنان است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد