به گزارش اکوایران، گوگل عنوان کرده است که طی ۵ سال آینده می‌خواهد یک میلیارد دلار استرالیا  که معادل ۷۴۰ میلیون دلار آمریکا است در استرالیا سرمایه‌گذاری کند؛ این بزرگترین سرمایه‌گذاری غول فناوری جهان در استرالیا تا به امروز محسوب می‌شود.

آنطور که شرکت گوگل عنوان کرده، این میزان پول در زمینه‌های مختلفی از جمله ساخت پایگاه تحقیقاتی، افزایش ظرفیت ذخیره‌‌سازی ابری و همکاری مالی با سازمانهای این کشور هزینه خواهد شد.

انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری که به "ابتکار آینده دیجیتال" موسوم است، حدود ۶٠٠٠ شغل مستقیم ایجاد کند و در مجموع به ایجاد ٢٨ هزار فرصت شغلی منجر شود.