به گزارش اکوایران، برخلاف باور رایج این روزها، اشجعی سوزاندن سوخت مازوت را جزو عوامل اساسی و موثر در آلودگی این روزهای هوای تهران طبقه‌بندی نمی‌کند. از نظر او، ماشین های سنگین عامل اصلی آلودگی هوا هستند.