در ادامه گفت و گوی اکو ایران با  «تورج زارع»  مدیرعامل شرکت آلومینای ایران را می بینید.