به گزارش اکوایران؛ وضعیت تولیدات صنعتی نشان دهنده آن است که برای خروج از وابستگی به بازار داخلی باید گام‌هایی در راستای استفاده از ظرفیت های قانونی و اصلاح سیاست های داخلی برای تسهیل روند صادرات و ایجاد بازارهای جدید برداشته شود تا بازار تولید بنگاههای صنعتی با بن بست مواجه نشود. 

تمرکز تولیدات صنعتی بر بازار داخلی در حالی است که براساس گزارش مدیران خرید بازار با رکوردشکنی کاهش تقاضا روبرو است و این امر موجب شده تا میزان سفارش جدید مشتریان عددی کمتر از 50 را ثبت کند. با این شرایط می توان گفت در صورتی که بنگاههای صنعتی راهی برای توسعه صادرات خود پیدا نکنند در داخل کشور با بن بست مواجه خواهند شد و آنچه مسلم است این امر تولید در بنگاههای صنعتی را کاهشی خواهد کرد.

با این شرایط می توان گفت بازاری که 90 درصد تقاضای آن داخلی است توان صادراتی بسیار پایینی دارد و این به معنی آن است که تولیدات صنعتی تنها برای 30 تا 35 درصد (دهکهایی که توان خرید برخی از کالاها را دارند) از نیاز داخلی تولید می شوند.  

همچنین تمرکز بر 90 درصد از بازار داخلی نشان دهنده آن است که تولیدات صنعتی بازار صادراتی ندارند و این امر می تواند نشان از آن باشد که یا تولیدات صنعتی در حوزه کیفیت از استاندارهای لازم برخوردار نیستند و یا اینکه از طرف رقیب خارجی در معرض تهدید قرار دارند.

از سوی دیگر با کوچکترین تکان در بازار داخلی شاهد افزایش موجودی در انبار خواهیم بود که این به معنی آن است که کالا روی دست تولیدکننده خواهد ماند که می تواند اثر رکودی داشته باشد.

با این شرایط اولین گامی که برای توسعه صنعتی برداشته شود روی آوردن به بازارهای صادراتی و کاهش تمرکز بازارهای داخلی است تا با تکان های مانند تورم شاهد خروج خریداران از بازار نباشیم.

اما شراط برای توسعه صادراتی چه زیرساخت های نیاز است، به گفته فعالان اقتصادی نبود مدیریت یکپارچه و عدم‌تدوین استراتژی صنعتی و صادراتی مشخص برای هریک از صنایع نمود بیشتری دارد. به باور کارشناسان بخشنامه‌های محدود‌کننده و دستورالعمل‌های غیر‌فنی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌های دیگری هستند که روند صادراتی بخش صنعت را با مشکل مواجه کرده است.  

تمرکز