در واقع نگاهی به برنامه ها و جذب سرمایه ۱۷۰میلیارد دلاری عربستان برای این حوزه می تواند تهدیدی جدی برای بخش معدن ایران باشد.

کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازار بین الملل آهن و فولاد معتقد است ایران نباید این فرصت را از دست بدهد، این در حالی است چین هم میزان تمایل خود به همکاری با ایران را از دست داده است.