افزایش 2 برابری هزینه وام مسکن

قیمت اوراق تسه تقریبا در تمام نمادها به حدود 80 هزار تومان رسید که نسبت به فروردین ماه حدود دو برابر شده است.

به این ترتیب هزینه دریافت تسهیلات مسکن از محل خرید اوراق «برای تسهیلات انفرادی تا سقف 140 میلیون تومانی» به حدود 22 میلیون و 400 هزار تومان و «برای تسهیلات زوجین تا سقف 240 میلیون تومان» به حدود 38 میلیون و 400 هزار تومان افزایش یافته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد