به گزارش اکوایران، پس از گذشت یک هفته کابوس وار برای طلا، این بازار آرام آرام از فضای فدرال رزروی خارج خواهد شد و در ادامه توجه آن بیشتر معطوف به داده های اقتصادی است. البته در صورتی که آمارهای اقتصادی آمریکا، آمارهای امیدوارکننده ای باشد تیر دیگری بر پیکره فلز زرد وارد خواهد شد، و این می تواند سرآغاز یک حرکت نزولی قابل توجه باشد.

جرومی پاول، رییس فدرال رزرو روز چهارشنبه در سخنانی گفته بود که وضعیت تورم آمریکا در حال حاضر (انتهای ژانویه) کمی بدتر از ماه دسامبر شده است و به همین دلیل فدرال رزرو می تواند بدون ضربه زدن به بازار کار این کشور، نرخ بهره هدف را افزایش دهد.

تحلیل گران بر این باورند که مرز 1800 دلار تبدیل به آهنربای طلا شده است زیرا از ماه ژوئن سال گذشته طلا حول این محور در حال نوسان است. اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که علی رغم سیگنال های فدرال رزرو، این نهاد نمی خواهد به اقتصادی که به تازگی از رکود کرونا خارج شده است، شوک جدید وارد کند و حجم اقدامات انقباضی بانک مرکزی شاید کمتر از مقداری باشد که اکنون در بازارها تصور می شود. به همین دلیل قیمت های کنونی از نظر این تحلیل گران می تواند فرصت خرید طلا باشد. با این وجود باید در انتظار ماند و دید که فدرال رزرو تا چه حد دست به افزایش نرخ بهره می زند و طلا نیز چه واکنشی به آن خواهد داشت.