سکه از سقف قیمتی سال فاصله گرفت و با هجوم خالی فروشان به زیر سطح ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رفت. همانگونه که پیش بینی می شد سکه روز سه شنبه را با رشد سریع قیمت آغاز کرد و حتی بالای محدوده ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار گرفت. چنین سطح قیمتی در سال جاری تجربه نشده بود. با این حال از این نقطه برخی معامله گران اقدام به سودگیری کردند و عده دیگری با فشار خالی فروشی، فلز گران بهای داخلی را در مسیر نزولی قرار دادند. با عقب گرد از سطح ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سرعت نزول بیشتر شد و فلز گران بهای داخلی وارد کانال ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد.

همانطور که در گزارش روز گذشته اشاره شده بود، با از دست رفتن حمایت دلار، ریسک نگه داری در بازار سکه بالا رفت و همین موضوع در افزایش فشار فروش ها تاثیر داشت.

با توجه به نکته یاد شده،‌ به نظر می رسد مهم ترین عاملی که روند قیمت سکه در روز جاری را تحت تاثیر قرار می دهد، واکنش دلار به محدوده حمایتی است. در صورتی که دلار به بالای خط حمایت برگردد، سکه نیز راحت تر دوباره در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت. افزایش سکه از این جهت محتمل است که حباب این فلز گران بها کاهش پیدا کرده است و کمی حمایت دلار می تواند بار دیگر زمینه را برای برگشت به سوی محدوده های بالاتر فراهم کند.