اسکناس آمریکایی با از دست دادن حمایت ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان، وارد فاز جدیدی از ریزش قیمت شد. پس از اینکه دیروز ظهر قیمت دلار زیر محدوده ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان تثبیت شد، فروش های ارزی به اندازه ای شدت گرفت که در اواخر شب گذشته‌، معاملات اسکناس آمریکایی حتی در محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان صورت گرفت. 

اگرحمایت ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومانی از دست برود، دلار می تواند به زیر محدوده ۳۰ هزار تومان برود و حتی محدوده ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان را ملاقات کند.

 برخی فعالان ارزی اعتقاد دارند که بازار احتمال ایجاد یک توافق هسته ای جدید را قابل دسترسی ارزیابی کرده است و به همین دلیل،‌ کشش برای فروش دلار بالا رفته است. دسته دیگری باور دارند که نوسان گیران با ایجاد باورهای مثبت در بازار ارز به دنبال این هستند که زمینه خرید اسکناس آمریکایی در نرخ های پایین تر را برای خود فراهم کنند. آن ها اعتقاد دارند که خبر موثقی از احیای برجام مخابره نشده است که میزان فروش ها به طرز قابل توجهی بالا برود. از نگاه این دسته، تنها چنین باوری به بازار تلقین می شود که توافق هسته ای در دسترس است.

گروهی از فعالان نیز باور دارند که بازیگران بزرگ از اخبار پشت پرده خبر دارند و اگر وقوع توافق ممکن نبود، دلار به راحتی تا مرز ۳۰ هزار تومان پایین نمی رفت. این گروه باور دارند که افت دلار در روز جاری نیز ادامه خواهد یافت.