در حالی که قدرت نیروهای کاهشی در بازار ارز به میزان زیادی افزایش یافته بود، سکه امامی تن به افت معنادار نمی داد. دلار در سه روز ابتدایی هفته بیش از هزار و 300 تومان افت قیمت را به ثبت رساند ولی واکنش سکه کمی بیش از 200 هزار تومان نزول قیمت بود. این موضوع موجب شد که حباب قیمتی سکه در روز دوشنبه به نزدیک 5 درصد برسد.

Untitled-13

زمانی که حباب سکه بالا می رود و هم زمان ارزش ذاتی این فلز گران بها به طور معناداری افت می کند، انتظار منطقی این است که در انتظار افت بیشتر در بازار بود. با این حال، یک عامل سرنوشت قیمت سکه را عوض کرد و این عامل افزایش قیمت اسکناس آمریکایی بود.

به نظر می رسد که سکه بازان از همان ابتدای هفته اطمینان داشتند که بالاخره اسکناس آمریکایی از فاز نزولی خارج خواهد شد و به همین دلیل به راحتی حاضر به فروش دارایی خود نشده بودند.

روز سه شنبه جریان حبابی شدن سکه ادامه پیدا کرد و فاصله ارزش ذاتی با قیمت بازاری این فلز گران بها به محدوده 5.5 درصدی رسید. این موضوع به آن معناست که به احتمال زیاد سکه بازان روی رشد بیشتر قیمت دلار حساب باز کرده اند. در این شرایط اگر امروز دلار به رشد خود ادامه ندهد و بالای محدوده 30 هزار و 200 تومان تثبیت نشود، می توان انتظار افت در بازار فلز گران بهای داخلی را داشت. رشد دلار به بالای محدوده 30 هزار و 200 تومان می تواند مجوز صعود فلز گران بهای داخلی به بالای محدوده مقاومتی 13 میلیون و 300 هزار تومانی را صادر کند. سکه هرگز در سال جاری بالای محدوده 13 میلیون و 300 هزار تومان قرار نگرفته است. در صورت اینکه قیمت دلار کماکان در فاز نزولی باشد می توان انتظار شکست حمایت ها از سکه را داشت.

2-01