در صورتی که امروز خط ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومانی اسکناس آمریکایی شکسته شود، معامله گران صعودی تا حدی از جریان بازار خارج خواهند شد. دلار در روزهای اخیر تمایل صعودی خاصی از خود نشان نداده است و پس از پایان دور هفتم مذاکرات هسته ای، عمدتا در مسیر نزولی حرکت کرده است.

در چنین شرایطی،‌ این محدوده ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومانی بوده که سد راه کاهشی های بازار شده است. البته روز یک شنبه برای ساعتی این محدوده شکسته شد ولی خیلی زود خریداران با افزایش فعالیت خود دلار را به بالای محدوده ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومانی بردند.

2-01

به گفته فعالان، نبود تقاضای موثر در بازار یکی از عواملی است که کار را برای افزایشی های بازار ارز دشوار کرده است. در کنار این،‌ گفته می شود که عرضه ارز توسط بازارساز در روزهای اخیر در حد متناسبی در مقایسه با تقاضا قرار داشته است.

به گفته بازیگران ارزی در روزهای اخیر ارزش دلار نسبت به حواله درهم پایین تر بوده است و همین موضوع  نشان می دهد که میزان عرضه در بازار داخلی بالاست. در واقع میزان عرضه اسکناس آمریکایی به اندازه ای بالاست که اجازه نمی دهد که قیمت دلار با حواله درهم هماهنگ شود. روز یک شنبه در حالی که دلار در بازار داخلی حدود ۲۹ هزار و ۹۰۰ بود، حواله درهم بالای محدوده ۸ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار داشت. با درهم ۸ هزار و ۲۰۰ تومانی، ارزش دلار در بازار داخلی می توانست بالای مرز ۳۰ هزار تومانی قرار بگیرد.

در این شرایط برخی می گویند تا زمانی که درهم بالای خط ۸ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دارد، نمی توان انتظار افت معنادار را برای اسکناس آمریکایی داشت در مقابل نزول قیمت اسکناس ممکن است بدبینی به بازار ارز را بیشتر کند.