برنامه فردایی

شاخص کل مقاومت روانی یک میلیون و ۴۰۰ هزار را پر قدرت شکست! / تحلیل روانشناسی بازار چه می‌گوید؟

در ادبیات مالی چیزی وجود دارد به نام قاعده اعداد رند! بر این اساس خیلی از قیمت‌ها، شاخص‌ها یا روندها در مواجهه با اعداد رند، برای عبور از خود مقاومت نشان می‌دهند. به عنوان مثال ۲۰ هزار تومان عدد مهمتریست برای دلار تا ۱۹ هزار تومان! ۳۰ هزار تومان شدن مرغ از ۲۹ هزار تومان بودنش مهمتر است! شاخص کل بورس به ۱ میلیون واحد حساس‌تر است تا ۹۰۰ هزار واحد!

در گفتگویی با قاسم کریمی، تحلیلگر بازارهای مالی به این سوال پرداخته‌ایم که عبور شاخص کل از یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در شرایط فعلی بازار به چه معناست؟ روانشناسی بازار چه می‌گوید؟

مهندس کریمی معتقد است در روزها و هفته‌های پیش رو که بورس نوسانی خواهد بود، برای کم تجربه‌های بازار سهام، هیچ کاری نکردن بسیار بهتر از خرید و فروش مداوم است!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد