در این سری برنامه، به دنیای شگفت‌انگیز ۲۰۳۰ سفر می‌کنیم و فناوری‌هایی را بررسی می‌کنیم که زندگی ما را متحول خواهند کرد.

قسمت اول: با ذهن خود کنترل کنید

تصور کنید با قدرت فکر خود اشیا را کنترل کنید؛ این آرزوی دیرینه بشر با رابط مغز و رایانه یا «BCI» به واقعیت تبدیل شده است.

‌این دستگاه سیگنال‌های الکتریکی مغز را ثبت و به عمل تبدیل می‌کند.