آیا تورم در سال آینده کاهش پیدا می کند؟ پیش بینی ها چه می گوید؟ گزارش اکوایران را ببینید: