جزییات این ماجرا و تاثیر آن بر بازار طلا را در گزارش اکوایران با عنوان ترس طلا از اقدام اضطراری بخوانید