علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در مارکت‌تایمز به کمک نمودار، تحولات سه کالای اصلی یعنی گندم، آلومینیوم و نفت را بررسی کرده‌ است.