با توج به وضعیت کنونی نرخ بهره قیمت طلا اکنون باید پایین تر از حد کنونی باشد. ولی علت مقاومت طلا در محدوده 1900 دلار چیست؟