این موضوع سبب شد تا بازارهای پر ریسک مانند بازارهای سهام وارد فضای نگرانی شوند.
صحبت های علی رضاپور، کارشناس بازارهای مالی در اکوایران را ببینید: