شاید باورکردنی نباشد اما با قیمت مسکن در مناطق پایین شهر در حال حاضر می توانستیم در سال 97 خانه ای لوکس در مناطق گران شهر بگیریم. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: