گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


هزینه حذف یارانه نان فانتزی برای خانوارها + نمودار