گزارش اکوایران درباره زمان تقریبی ورود خودروهای خارجی به کشور را در لینک زیر بخوانید:
 


خودروهای 2022 چه زمانی در بازار آفتابی می شوند؟