در طرح جدید، تقدم و تاخر ثبت نام هیچ تاثیری بر شانس برنده شدن در قرعه کشی خودرو را نخواهد داشت. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:


این خودروها را بی دردسر با قیمت کارخانه خریداری کنید