اما چرا به راستی هیچ گاه مردم شاهد نتیجه چنین کمپین هایی نیستند؟ آیا مشکل در مکانیزم اقتصادی این کمپین ها است؟ گزارش اکوایران درباره این موضوع را در لینک زیر بخوانید:
 


نخریم واقعا ارزان می شود؟