گروه رسانه ای دنیای اقتصاد در طول قریب به ۲۰ سال فعالیت، ماموریت اصلی خود را حول ترویج اقتصاد آزاد و رقابتی تعریف کرده است. 

این رسالت الزام می کرد تا از منافع فعالان اقتصادی در مواجهه با موانع حمایت شود. در طول این سال ها نیز همواره تلاش گروه رسانه ای بر آن بوده تا تسهیل گر بوروکراسی کشور در مقابل توسعه اکو سیستم های جدید باشد، استارت آپ ها یکی از اکو سیستم های نوظهور در عرصه کسب و کار ایران هستند. اکو سیستمی که در ابتدا هم با عدم شناخت از سوی نظام بروکراسی روبرو بود و هم با فشار گروه ذی نفع در درون کسب و کار. با عبور تا حدودی موفق از آن خوان حال چالش سرمایه گذاری پیش روی حوزه نوظهور است.

 به نظر می آید سرمایه گذاران و بازیگران کلاسیک همچنان به بخش نوپای اقتصاد باور کافی را ندارد و چندان مایل به سرمایه گذاری خطرپذیر نیستند. 

بر همین اساس، گروه رسانه ای دنیای اقتصاد تصمیم گرفته یک مرکز نوآوری دایر کند تا به این هدف متمرکزتر از گذشته بپردازد و میانبر بخش پیش کسوت و جدید اقتصاد ایران شود.

امروز به شکل رسمی، خانه خلاق و نوآوری دنیای اقتصاد آغاز به کار کرده است.

  علیرضا بختیاری و غلامحسین محمدی از اهداف و چشم انداز خانه تازه تاسیس می گویند.