انضباط در سیاست های پولی عامل اصلی ارزش پول ملی یک کشور است. دلار به عنوان مهم ترین ارز جهان سال هاست بر اقتصاد جهانی حکمرانی می کند. چرا فدرال رزرو بی نهایت پول چاپ نمی کند تا همه مردم آمریکا ثروتمند شوند؟ گزارش اکوایران را ببینید: