خودرروهای جدید چه زمانی تحویل داده خواهند شد؟ گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


125 هزار دستگاه خودرو چه زمانی به بازار عرضه می شوند