یکی از مهم ترین خبرها مربوط به مسدود شدن برخی حساب ها بود. موضوعی که بانک مرکزی را نیز بر سر یک دو راهی مهم قرار داده است. گزارش کف بازار اکوایران درباره آخرین تحولات بازار را ببینید: