گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


حذف سقف قیمت برای واردات خودرو