در این میان تارا و شاهین هم جزو خودروهایی هستند که اقبال کمی در بازار ندارند. امسال قرار است تولید این دو خودرو 4 برابر شود. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


امسال چه تعداد تارا و شاهین وارد بازار می شود