بررسی ها نشان می دهد مالکان خانه هایی با عمر بیش از 5 سال قیمت هایی زیر میانگین قیمت منطقه پیشنهاد داده اند. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوایند:
 


لیست آپارتمان های حراجی در دل پایتخت