به گزارش اکو ایران، این هفته روند شاخص کل تحت تاثیر اخبار متفاوتی قرار داشت و تعطیل بودن روز یکشنبه نیز باعث کامل نشدن روند معاملاتی هفته شد. روز شنبه شاخص با 4 هزار واحد افت کار خود را شروع کرد و در روز دوشنبه شاخص افتی نزدیک به 11 هزار واحد داشت.

در روز سه شنبه شاخص نزولی بود ولی با اندکی تعدیل چهارشنبه 6 هزار و 517 واحد از افت خود را جبران کرد.

شاخص کل فرابورس در هفته سوم تیرماه روندی مشابه روند شاخص کل بازار داشت و سه روز معاملاتی ابتدایی هفته را با مجموع هزار و 439 واحد کاهش پشت سر گذاشت. در روز چهارشنبه نیز این شاخص مانند شاخص کل روند نزولی خود را اصلاح کرد و رشد 111 واحدی داشت .

بازدهی منفی در هفته جاری

این هفته شاخص کل با افت 12 هزار و 552 واحدی ،روز چهارشنبه در رقم یک میلیون و 490 هزار واحدی قرار گرفت و بازدهی این هفته به منفی 0.83 درصد رسید.

شاخص کل هم وزن نیز با 11هزار و 506 واحد افت نسبت به هفته قبل بازدهی منفی 0.2درصدی داشت.

بازدهی شاخص کل فرابورس در این هفته به بیش از منفی 6.2 درصد رسید. این شاخص در روز چهارشنبه 22 تیرماه نسبت به چهارشنبه هفته قبل با هزارو 328 واحد کاهش روبرو بود.

 

در سه روز ابتدای هفته روند نزولی بازار پر قدرت بود و شاخص ها نشان دهنده افت همسان نماد ها و صنایع در این 3 روز را داشتند. در روز چهارشنبه، اصلاح روند نزولی بازار در 30 شرکت بزرگ بورس قوی تر از روند کلی بازار بود و شاخص این 30 شرکت نسبت به شاخص هم وزن بازار رشد بیشتری را تجربه کرد.

شاخص کل فرابورس هفته سوم تیر ماه

افزایش ارزش معاملات سهام

میانگین ارزش معاملات این هفته با رشد حدود 50 درصدی به عدد 37 هزار و 113 میلیارد ریال رسید و میانگین حجم معاملات نیز با رشد 0.69 درصدی نسبت به هفته قبل به حجم 9میلیارد و 590 سهم رسید.

ارزش معاملات خرد در این هفته نیز برعکس ارزش کل معاملات بازار با افت هزارو 508 میلیارد ریالی همراه بود که نسبت به هفته گذشته چهار درصد کاهش داشته است.

ادامه روند خروج سرمایه حقیقی

در هفته گذشته نیز مشابه هفته های اخیر این روند خروج پول حقیقی از بازار سرمایه شکسته نشد و جریان پول حقیقی در چهار روز معاملاتی این هفته به سمت خارج  بازار بود. این هفته برآیند ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج هزارو 761 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بود که در روز دوشنبه با 758 میلیارد تومان در بالا ترین حد خود در این هفته قرار گرفت. 

شاخص کل هم وزن هفته سوم تیر ماه