به گزارش اکوایران، در ادامه روند کمبود منابع مالی بانک‌ها، بانک مرکزی قصد دارد تا با انتشار گواهی سپرده عام در بورس بتواند برای بانک‌ها امکان تامین مالی ایجاد کند. در سال جاری با توجه به نرخ سپرده های بانکی و شرایط تورمی کشور، سرمایه گذاران ترجیح دادند تا سرمایه خود را در بازارهایی با بازدهی بیشتر سرمایه گذاری کنند و این امر باعث کمبود منابع مالی بانک ها شد.

درحالی بانک ها با این کمبود منابع مواجه اند که بانک مرکزی بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تأکید دارد.

با تمامی این تفاصیل در جلسه شورای عالی بورس برای رفع این مشکل ضوابط طرح عرضه گواهی سپرده عام در بازار اولیه و پس از آن، مبادله در بازار ثانویه به تصویب رسید. اما کماکان باید منتظر بمانیم تا شاهد بازخورد سرمایه گذاران نسبت به این گواهی در بورس اوراق بهادار باشیم.

جذابیت های گواهی سپرده نسبت به سپرده بانکی

گواهی های سپرده بانکی به صورت عام و خاص به وسیله بانک ها منتشر می شود اما در کشورهای دارای بازار اوراق بهادار با عمق زیاد، این گواهی ها را با انتشار در بازار سرمایه از مزایای معاملات ثانویه و دیگر ویژگی‌های انتشار در بورس برخوردار می کنند.

تفاوت گواهی های سپرده خاص و عام در این است که سپرده های خاص دقیقا مشخص است که این سپرده در چه فعالیت بانکی استفاده می شود و نرخی مشخص و متناسب با آن فعالیت دارد. در سپرده های عام نرخ سود بر مبنای کلیت فعالیت‌های بانک مشخص می‌شود و مختص به فعالیت خاصی نیست. بانک ها در گواهی سپرده عام می توانند منابع تامین شده را بدون محدودیت و با توجه به سیاستگذاری های مالی خود مصرف و سرمایه گذاری کنند.

اصلی ترین مزیت گواهی‌ها نسبت به سپرده های بانکی، در نرخ سودشان هست. نرخ سود گواهی سپرده عام معمولا بیشتر از سپرده های بانکی بوده و باعث جذاب تر شدن آنها می شود. سپرده‌های بانکی در زمانی زودتر از سررسید با زیان کمتر نسبت به گواهی های سپرده امکان برداشت سرمایه را به سپرده گذار می‌دهد که با انتشار اوراق گواهی سپرده عام در بورس، این ضعف به وسیله معامله ثانویه از بین می‌رود.

آیا عرضه گواهی سپرده عام در بورس موفق می شود؟

درباره موفق شدن این طرح باید صبر کرد تا بازخورد سرمایه گذاران پس از انتشار این اوراق در بازاراولیه مشخص شود اما مسئله ای که در حال حاضر روشن است، تأثیر اساسی نرخ سود ثابت این گواهی ها بر بازخورد فعالان بازار سرمایه و موفق شدن این سیاست بانک مرکزی است.

دلیل اصلی انتشار این اوراق جذاب نبودن نرخ سود سپرده های بانکی است که باعث کاهش سرمایه گذاری در این سپرده ها شده و بانک ها را با کمبود منابع مالی مواجه کرده است. در صورتی که بانک مرکزی نتواند با نرخ سود ثابت برآوردی خود برای این گواهی ها، سرمایه گذاران ریسک گریز را به این اوراق جذب کند و عرضه این اوراق در بازار اولیه با اقبال عمومی مواجه نشود؛ در بازار ثانویه معاملات این اوراق با رشد مناسبی همراه نخواهد بود.