گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


ژاپن خلاف جهت سایر کشورها شنا می‌کند