موانع پیش روی توافق در حقیقت چیست و چه راهکارهایی می تواند گره کور کنونی را باز کند؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


چرا تهران موضع سخت‌تری در مذاکرات هسته‌ای اتخاذ کرد؟