طبیعتا بازارهای جهانی نیز از این واقعه متاثر خواهند شد. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


التهاب در بازارهای جهانی با سفر احتمالی پلوسی به تایوان