یک سال از آغاز دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشته است. چهره ای که با دعوت اکثر نمایندگان مجلس پا به عرصه رقابت ریاست جمهوری گذاشت و با حمایت بالای اصولگرایان توانست در یک رقابت تقریبا یک طرفه وارد ساختمان پاستور شود.

ابراهیم رئیسی نخستین چهره ای است که با وجود شرکت در یک دور از انتخابات  و شکست در آن با ورود مجددا به این عرصه توانست کامیاب شود. محمد باقر قالیباف، اکبر هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی، احمد توکلی و.. چهره هایی هستند که نتوانسته اند این اتفاق را را رقم بزنند. 

او در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده های مختلفی داد یکی از آنان کنترل تورم بود رییسی در  مناظرات انتخاباتی با اشاره به اینکه تورم مردم را آزار می‌دهد گفت: اولویت نخست دولتش در حوزه مسائل اقتصادی و راهبردی مهار تورم است. 

اکو ایران در گفت و گو با نمایندگان مجلس ناکامی ها و کامیابی ها دولت ابراهیم رئیسی را مرور کرده است و نمایندگان به قضاوت عملکرد او پرداخته اند.