موضوعی که اقتصاد یونان هم درگیر آن بود. گزارش اکوایران درباره این موضوع را ببینید: