گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


بلومبرگ: برجام تسکینی بر بازار جهانی است