به گزارش اکوایران؛ بازار سهام تهران در پنجمین ماه سال 1401 در مسیر اخبار دور جدید مذاکرات احیای برجام قرار گرفت. اصلی ترین عامل مؤثر بر نوسانات بورس تهران را در مرداد امسال می توان خبر های برجامی و به تبع آن نوسانات قیمت دلار دانست. در این ماه بورس تهران در گیر دوگانگی شدیدی شده بود، به صورتی که از طرفی خبرهای احیای برجام سیگنال مثبت بازار را تأمین می کرد و از طرف دیگر افت قیمت دلار سیگنال اصلی منفی بازار بوده است. این دو دستگی در سیگنال های روزانه بازار یک جریان خواص پول حقیقی در بازار ایجاد کرد. سهام های دلاری بازار صف فروش شدند و سهام های ریالی با ورود ناگهانی و حجیم پول حقیقی مواجه بودند. این روند خاص بعد از کم تر شدن تب و تاب اولیه مذاکرات، کاهش پیدا کرد و جریان بازار در روزهای انتهای مرداد بیشتر به سمت سیگنال گیری از نرخ دلار رفت. در بین نمادهای بورس تهران آن دسته از نمادهایی که متعلق به صنایع ریالی بازار بودند و با خبر های بنیادی مناسبی نیز همراه شدند توانستند در این ماه بازدهی خوبی کسب کنند. بیشترین بازدهی ماه نیز متعلق به دو نماد ثتوسا از بازار زرد فرابورس و نماد زکشت از بازار اول فرابورس است.

بیشترین بازدهی مرداد ماه

در بین نماد های بورس تهران در پنجمین ماه سال، نماد ثتوسا از بازار زرد فرابورس تهران با 65 درصد رشد قیمت جایگاه اول بازدهی ماهانه را کسب کرد. نماد زکشت از بازار اول فرابورس با 40.6 درصد افزایش قیمت توانست رشد صنعت ریالی زراعت را در این ماه به نمایش بگزارد و دومین جایگاه بازدهی ماهانه را داشته باشد. نمادهای دعبید، قشرین، زنگان و سکارون نیز با رشد قیمت 28 تا 30 درصدی بازدهی ماهانه قدرتمندی داشتند.

بازدهی مرداد 06.01

بیشترین بازدهی های مرداد ماه نشان داد که نماد های ریالی بورس تهران بازدهی بیشتری را به نسبت سایر نماد ها در این ماه داشته اند. با توجه به پیش بینی های تحلیلگران بازار سرمایه، بازدهی سهم های ریالی به واسطه اخبار برجامی در دوره زمانی کوتاه مدت است و با احیای برجام می توان اثرات مثبت بلند مدتی را برای بازار متصور بود.